ล้อใหม่ TE37X ใส่นาวาร่า NAVARA

ล้อใหม่ TE37X ใส่นาวาร่า NAVARA ตรงรุ่นไม่ต้องแปลง

TE37X ใส่นาวาร่า NAVARA ขอบ16 กว้าง 8.0 ET+0 วงละ 3500 บาท

โปรโมชั้นล้อ+ยาง เริ่มต้นชุด 26000 บาท เท่านั้น