CE28 งานเหมือนแท้ขอบ16

มาแล้ววว งานใหม่ CE28 งานเหมือนแท้ขอบ16 ปั๊มเนียนทุกจุด มีเพทท้องล้อ แบบแท้ไม่มีเพี้ยน สเป็ค และราคาถูกที่สุด CE28 งานเหมือนแท้ขอบ16 กว้าง 7.0 ET+40 ใส่ได้ทั้ง 4รู100 และ 4รู114.3 ราคาพิเศษ วงละ 3500 บาท เท่านั้น ยางใหม่ ขอบ16 เริ่มต้นเส้น 1500 บาท น่ะครับ

ล้อใหม่ขอบ16 มีทั้ง 4รู114.3 5รู100 5รู114.3 6รู139.7 6รู114.3 แล้วแต่ลาย

ราคาพิเศษ ล้อเปล่าเริ่มต้นวงละ 2750 บาท เท่านั้น จนถึงวงละ 4500 บาท (ซื้อชุด+ยางรถเก๋ง เริ่มต้นชุดละ 18000 บาท เท่านั้น) รถกะบะเตี้ย สูง เริ่มต้นล้อ+ยาง ชุด 25000 บาท