CE28 ขอบ17 กว้าง 8.5 5รู 114.3

CE28 ขอบ17 ใส่ได้ ทั้งเก๋งและกะบะ เราเอารูป CIVIC ที่ใส่ เสณ็จแล้ว มาให้ดูเป็นแนวทาง ครับ

CE28 ขอบ17 กว้าง 8.5 5รู 114.3 วงละ 3500 บาท เท่านั้น

พร้อมยาง เริ่ม ชุด 22000 บาท เท่านั้น