GAIA MMXV ขอบ15

GAIA MMXV ขอบ15 กว้าง 7นิ้ว ออฟ 35 4/100
COLOR B/MTC เพียงวงละ3,250 บาท
ยางใหม่ ขอบ15 เริ่มต้นเส้นละ 1,500 บาท