MODEL UFO-1185 ขอบ17

ล้อใหม่ แนว VIP MODEL UFO-1185 ราคาพิเศษ

MODEL UFO-1185 ขอบ17กว้าง 7.5 ET+42

ใส่ได้ทั้ง 5รู100 และ 5รู114.3 ราคาพิเศษ วงละ 3500 บาท

ซื้อชุด+ยาง ชุดละ 19500 บาท เท่านั้น